همراه: ۰۹۱۱۳۲۱۳۱۰۰
تلفن : ۰۱۲۲۶۵۵۳۰۶۳
فکس : ۰۱۲۲۶۵۵۳۳۰۲
ایمیل : iranamlaak_moosavi@yahoo.com
مدیریت : مهندس موسوی

مازندران, کیلومتر ۴ رویان به نوشهر-بنجیکول,جنب مجتمع گل و گیاه موسوی- مشاورین املاک موسوی